Član Ribiške družine Železniki lahko postane vsaka polnoletna oseba. Članstvo v družini je prostovoljno. Kdor želi postati naš član, mora RD predložiti izpolnjeno vlogo za sprejem v članstvo z izjavo, s katero izraža željo postati član družine in se zaveže spoštovati vse akte družine.
Vsak član mora redno plačevati članarino in izvajati naloge, ki jih določa družina z letnimi programi dela. Družina ima redne in pridružene člane.

Namen ribiške družine je spodbujanje k poglobljenemu poznavanju ribištva, varstva in gojitve rib, odgovoren odnos do ribiških okolišev, do varovanja voda ter vodnih in obvodnih sistemov.

Član naše družine je lahko tudi mladi ribič po dopolnjenem 10. letu starosti.

Vlogo za sprejem v RD Železniki dobiš tukaj!

Izpolnjeno vlogo skupaj s sliko pošlji na naslov:
Ribiška družina Železniki,
Rudno 1a,
4228 Železniki,
ali na elektronski naslov: ribiska.druzina.zelezniki@gmail.com,

Letna članarina za ribiče je 100,00€, za mlade ribiče pa 20,00€.

Glede na pogoste posege v naše vodotoke zaradi urejanja protipoplavne zaščite, smo se od leta 2020 odločili, da letno članarino za ribiče začasno zmanjšamo na 50,00€, za mlade ribiče pa na 10,00.

Delovne obveznosti ribičev:
• Novi člani prvi dve leti morajo opraviti po 30 ur dela, naslednjih 8 let pa po 20 ur.
• Člani RD Železniki nad 10 let članstva so dolžni opraviti letno 10 ur dela.
• Mladi ribiči od dopolnjenega 10. do 18. leta starosti so dolžni opraviti letno 10 ur dela. Po opravljenem izpitu za športnega ribiča pa še 10 let po 20 ur dela, kasneje pa po 10 ur.
• Člani, starejši od 65 let, so oproščeni delovnih obveznosti.

Ribolov:
• Član z opravljenim ribiškim izpitom ima na razpolago 20 ribolovnih dovolilnic na sezono. Od tega jih v A revirju lahko koristi največ 10.
• Pripravnik dobi 10 ribolovnih dovolilnic na sezono. Od tega jih v A revirju lahko koristi največ 5. Lovi lahko samo v spremstvu mentorja.
• Mladi ribič dobi 10 ribolovnih dovolilnic na sezono. Od tega jih v A revirju lahko koristi največ 5. Lovi lahko samo v spremstvu mentorja.

Na ribolovni dan lahko vzameš eno potočnico in dve šarenki ali enega lipana in dve šarenki ali tri šarenke.